Info

joyful voices moers

joyful voices, det är en kör bestående av ca. 35-40 körsångare och ett band, i födda mellan 1954 och 1994. Under detta namn började vi uppträda 1993. Namnet joyful voices, kommer från en gospelsång. joyful voices består av f. d. och nuvarande elever på Filder Benden gymnasiet i Moers i Niederrhein. Därutöver har kören även några unga eller till sinnet unga körbegeistrade människor som inte är eller har varit elever på Filder Benden gymnasiet. Kören leds av Ernst Ickler, tidigare musik- och engelskalärare på ovan nämnda gymnasium.

Vad vi sjunger

joyful voices repertoar består av ett brett spektrum av gospels och spirituals till pop- och rockmusik i körbearbetning och även band. joyful voices organiserar konserter i egen regi och ger även en musikalisk touch vid gudstjänster och kulturella tillställningar i vårt närområde. Vi har även uppträtt långt utanför Moers stad. joyful voices har producerat mer än 10 CD-skivor och även en live-video i Landschaftspark Duisburg-Nord (DVD/2005) och Balver Höhle (2000/video tape).

Vår historia

...börjar 1985, då en grupp av de äldsta eleverna I skolkören deltog i ett körläger i Berlin. Denna upplevelse mynnade ut i en önskan om en egen självständig körgrupp med sistaårselverna inom själva skolkören. Många körsångare stannade kvar i "sistaårselevernas kör" även efter det gått ut gymnasiet. Genom en medlemsväxling blev kontinuerligt arbete möjligt och körens blev allt bättre och bättre. Så uppstod en självständigt arbetande grupp som 1993 beslöt att ta ett nytt eget som inte förknippades med skolan - joyful voices.

Konsertresor

Speciellt evenemang